เมื่อวันที่ 2 ก.พ.60 เวลา 13.00 - 16.30 น. คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ โดย ส.รัตนมณี พลกล้า ร่วมนักกฎหมายจากศูนย์ข้อมูลชุมชน คณะกรรมการสิทธิชุมชนและฐานทรัพยากรแห่งชาติ ลงพื้นที่จังหวัดสตูล พบปะประชาชน หลังทราบเรื่องว่ามีประชาชนในพื้นที่อำเภอควนโดน อำเภอควนกาหลง และอำเภอเมืองสตูล เคลื่อนไหวคัดค้านการยื่นขอประทานบัตรการทำเหมืองแร่หินอุตสาหกรรม โดยเกรงว่าจะกระทบต่อภาพรวมขอประเทศชาติ จัดเวทีเสวนาให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายต่างๆ ที่ประชาชนควรทราบ เช่น กฎหมายแร่ โดยเฉพาะกฎหมายว่าด้วยสิทธิของประชาชนในการร่วมกันป้องกันและรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตามแนวทางที่ถูกต้องตามกฎหมาย ณ สนามหน้ามัสยิดฟัตหุเราะห์มาน(มัสยิดบ้านนาปริก) หมู่ที่ 9 ต.ควนโดน อ.ควนโดน จังหวัดสตูล มีประชาชนจากพื้นที่ต่างๆ เข้ารับฟังการเสวนาประมาณ 250 คน

          ในภาคเช้า คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติและคณะ ได้เดินทางไปดูพื้นที่ที่มีการยื่นขอประทานบัตรการทำเหมืองแร่หิน เขาโต๊ะกรัง หมู่ที่ 7 ต.ทุ่งนุ้ย อ.ควนกาหลง จังหวัดสตูล และเขาบังใบ ต.ฉลุง อ.เมืองสตูล เพื่อสำรวจข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและผลกระทบที่ประชาชนเป็นห่วงว่าจะได้รับผลกระทบ โดยตามกำหนดเดิมจะจัดเวทเสวนาที่บ้านควนลูตง หมู่ที่ 7 ต.ทุ่งนุ้ยฯ เนื่องจากใกล้ภูเขาที่มีการยื่นคัดค้าน สามารถที่จะมองเห็นได้ แต่เนื่องจากได้มีการจาก่ส่วนราชการ่ฝ่ายปกครอง ชาวบ้านในชุมชนบ้านนาปริกจึงขออาสาเป็นเจ้าภาพ และได้รับสนับสนุนจากฝ่ายปกครองในพื้นที่เป็นอย่างดี

          ในการเสวนาว่าด้วยเรื่องกฎหมาย ส.รัตนมณี พลกล้า เป็นผู้จัดรายการด้วยตนเอง ได้เชิญให้ตัวแทนผู้คัดค้านจากพื้นที่เขาโต๊ะกรัง และพื้นที่เขาบังใบ ขึ้นเวทีนำเสนอเรื่องราวในส่วนของผู้คัดค้านก่อน ใช้เวลาประมาณ 40 นาที จากนั้นจึงได้เริ่มเวทีเสวนาอย่างเป็นทางการ มีผู้ทรงคุณวุฒิที่ร่วมเสวนา ประกอบด้วย นายเลิศศักดิ์ คงคาศักดิ์ เจ้าหน้าที่เครือข่ายประชาชนผู้เป็นเจ้าของเหมืองแร่ นายเอกชัย อิสระทะ  สมาคมพิทักษ์สิทธิชุมชน ดร.อาภา หวังเกียรติ อาจารย์มหาวิทยาลัยรังสิต และนายสมบูรณ์ คำแหง เครือข่ายติดตามแผนพัฒนาจังหวัดสตูล

Slideshow

In order to view this object you need Flash Player 9+ support!

Get Adobe Flash player

Powered by RS Web Solutions